SPF

Podmienky spotrebiteľských hodnotení a recenzií

Tieto Podmienky upravujú vaše používanie služby Zákaznícke hodnotenia a recenzie (ďalej len „Služba CRR“) ponúkanej spoločnosťou L´ORÉAL Česká republika s.r.o., IČO: 60491850 konajúcej prostredníctvom svojej obchodnej divízie Aktívni kozmetiky (ďalej len „ACD“) na jej webových stránkach https://www.cerave.sk/ (ďalej len „Webové stránky“). Nie ste oprávnení používať Službu CRR, ak ste zamestnancom spoločnosti L’ORÉAL Česká republika s.r.o. alebo ktorejkoľvek z jej spriaznených spoločností.

1. Všeobecné podmienky

Zverejnením recenzie na Webových stránkach vyhlasujete a ručíte, že:

 • vaša recenzia je v súlade s Podmienkami používania Webových stránok a týmito Podmienkami,
 • ste autorom recenzie, nedopustili ste sa krádeže identity inej osoby a nepoužívate falošnú e-mailovú adresu a nedopustili ste sa ani iného podvodného konania vo vzťahu k pôvodu vašej recenzie, 
 • vaša recenzia je vaším pôvodným dielom a neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb,
 • všetok obsah, ktorý zdieľate, je pravdivý.

Ďalej súhlasíte a ručíte, že nebudete zdieľať žiadny obsah:

 • ktorý prezradí vašu identitu iným spotrebiteľom (preto, prosím, nepoužívajte svoje celé meno a namiesto toho použite iba svoje krstné meno alebo prezývku),
 • ktorý by obsahoval informácie (vrátane informácie o cenách) týkajúce sa konkurentov spoločnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. a ich výrobkov (najmä iných výrobcov a/alebo distribútorov a/alebo maloobchodných predajcov zdravotných a kozmetických výrobkov),
 • ktorý nesúvisí s účelom recenzovania výrobkov uvedených na Webových stránkach,
 • na základe ktorého čerpáte odmenu alebo peňažný zisk od akejkoľvek tretej osoby, alebo ktorý je možné pokladať za reklamu alebo výzvu na kúpu (čo zahŕňa všetok obsah, ktorý odvádza obchodné príležitosti od spoločnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o.),
 • ktorý obsahuje informácie odkazujúce na iné webové stránky, adresy URL, e-mailové adresy, kontaktné informácie a telefónne čísla,
 • ktorý obsahuje počítačové vírusy alebo inštrukcie k ich vytváraniu, alebo iné potenciálne deštruktívne alebo škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Spoločnosť L´ORÉAL Česká republika s.r.o. si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť prístup akémukoľvek používateľovi, ktorý porušuje pravidlá týchto Podmienok používania, a nezverejniť, upraviť alebo vymazať akýkoľvek komentár, o ktorom sa spoločnosť L´ORÉAL Česká republika s.r.o. bude podľa svojho výhradného uváženia domnievať, že tieto Podmienky porušuje. Ďalej si vyhradzuje právo nezverejniť:

 • zdvojený obsah,
 • prázdne recenzie,
 • recenzie v inom jazyku ako v Slovenčine,
 • nezrozumiteľný obsah (napr. obsah pozostávajúci z náhodných znakov či nezmyselných zoskupení slov).

L´ORÉAL Česká republika s.r.o. nemôže zaručiť, že dostanete možnosť upravovať alebo mazať akýkoľvek obsah, ktorý ste zverejnili. Hodnotenia a písomné komentáre budú pred zverejnením skontrolované s cieľom zabezpečenia súladu s týmito Podmienkami používania. Hodnotenia a písomné komentáre sú zvyčajne zverejňované do 1 mesiaca.

II. Osobné údaje

Odoslaním svojej e-mailovej adresy v súvislosti s vaším hodnotením a recenziami beriete na vedomie , že spoločnosť L´ORÉAL Česká republika s.r.o. a jej nezávislí poskytovatelia služieb môžu použiť vašu e-mailovú adresu na to, aby vás kontaktovali ohľadom vašich recenzií a, ak ste na to dali svoj súhlas, tiež na obchodné účely.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia tu.

III. Duševné vlastníctvo

Odoslaním recenzie udeľujete spoločnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o. bezplatnú, neodvolateľnú, nevýhradnú a celosvetovo platnú licenciu po dobu trvania majetkových autorských práv podľa Autorského zákona č. 185/2015 Zb. v znení neskorších predpisov  a podľa medzinárodných dohovorov (vrátane akýchkoľvek budúcich doplňujúcich či pozmeňujúcich právnych predpisov) na rozmnožovanie, zobrazovanie, používanie, kopírovanie, pozmeňovanie, upravovanie, editovanie, šírenie, prekladanie, vytváranie odvodených diel alebo začleňovanie do iných diel, distribúciu a iné využívanie takéhoto obsahu alebo začlenenie takéhoto obsahu do akejkoľvek formy, média alebo technológie. Týmto beriete na vedomie, že spoločnosť L´ORÉAL Česká republika Česká republika s.r.o. môže prekladať a zverejňovať vaše recenzie na svojich stránkach na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube a na bannerových reklamách vyhľadávače Google. Týmto vás upozorňujeme, že akékoľvek takéto zverejnenie môže obsahovať meno (alebo prezývku, ako sa odporúča vyššie), ktoré ste použili pri odoslaní svojej recenzie.

IV,. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa produktov spoločnosti L´ORÉAL Česká republikas.r.o. a ich použitia, obráťte sa, prosím, na Digitálne oddelenia ACD, konkrétne na [email protected]. Spoločnosť L´ORÉAL Česká republika s.r.o. si vyhradzuje právo odoslať vašu recenziu partnerským predajcom namiesto jej zverejnenia, ak sa domnieva, že by bolo vhodnejšie s vašou recenzií nakladať týmto spôsobom.

Message
Download Chrome